Slide background
Slide background
Slide background

hacked by:

ID-AnonymouS'[K]

V rámci sekce / workshopu projektu EQuiPPE budou prezentovány výsledky analýzy potřeb pro účely zkvalitnění školní tělesné výchovy. Prezentované výsledky budou mezinárodního charakteru. Současně s tím bude prezentován i základní trs inspirativních online materiálů, který je určen pro zvyšování kompentencí učitelů základních škol pro výuku tělesné výchovy.

 

Mezinárodní projekt EQuiPPE je realizovaný prostřednictvím programu Erasmus+ za účelem zvýšení kvality výuky tělesné výchovy (TV) na základních školách. Řada učitelů na základních školách ve většině evropských zemí nemá odpovídající kvalifikaci provýuku tělesné výchovy a tento fakt může mít za následek negativní dopad na jejich profesní praxi a návyky, znalosti a dovednosti dětí a mládeže v kontextu jejich životního stylu. 

Učitelé na základních školách přitom hrají klíčovou roli v rozvoji pohybové gramotnosti prostřednictvím zkušeností, které umožňují žákům rozvíjet motivaci, důvěru a pohybové kompetence. Cílem projektu je poskytnout učitelům TV zdroje a nástroje za účelem zvýšení jejich sebedůvěry a kvality jejich výuky tělesné výchovy. 

Doprojektu jsou zapojeny University ofGloucestershire (Anglie), University ofThessaly (Řecko), ROM-E Metis (Polsko), Univerzita Palackého v Olomouci (Česká republika) a Transylvania University v Brașov (Rumunsko).

 

Více o projektu na www.equippeproject.eu
logo UP horizont bila cz logo FTK horizont cb inverze cz logo EPISCHOOL bila CZ logo Erasmus plus logo SZU pro EPISCHOOL logo KLIKO