Slide background
Slide background
Slide background

hacked by:

ID-AnonymouS'[K]

Projekt Společenství praxe pro rozvoj sociálních a občanských kompetencí: zkušenostní učení s využitím pohybových her, psychomotoriky, výchovy v přírodě a dramatické výchovy (zkráceně KliKo) se zaměřuje na rozvoj personálních, sociálních a občanských kompetencí žáků základních a středních škol prostřednictvím pohybových aktivit, přičemž vychází z faktu, že zmíněné kompetence se nejlépe rozvíjejí
 s využitím herních a interaktivních aktivit, kde přirozeně dochází ke kontinuálnímu rozhodování a řešení problémových situací. V rámci projektu mimo jiné vznikne vzdělávací portál, na němž budou pro členy Společenstva praxe sdíleny vytvořené metodické materiály, k dispozici bude též elektronická knihovna a odborná poradna. Na projektu, který je financován z Operačního programu Výzkum, vývoj a vzdělávání, spolupracují s Univerzitou Palackého Univerzita Jana Evangelisty Purkyně a Západočeská univerzita a 45 základních a středních škol.

logo UP horizont bila cz logo FTK horizont cb inverze cz logo EPISCHOOL bila CZ logo Erasmus plus logo SZU pro EPISCHOOL logo KLIKO