Slide background
Slide background
Slide background

hacked by:

ID-AnonymouS'[K]

Vítejte na stránkách VI. mezinárodní studentské vědecké Konference plné barev (KPB) 2017 v oboru kinantropologie, pořádané Fakultou tělesné kultury Univerzity Palackého v Olomouci. Slovo „studentská“ vyjadřuje, že konferenci organizují studenti a prezentujícími jsou taktéž studenti. Jednoduše ,,od studentů pro studenty“.


Zváni jsou především studenti bakalářských, navazujících magisterských a doktorských oborů, kteří se ve svém studiu zabývají problematikou kinantropologického výzkumu. Rádi bychom také pozvali vyučující z vysokých škol, kteří pomáhají svým studentům (žákům) s realizací vědeckých prací. V neposlední řadě se konference mohou zúčastnit i všichni ti, kteří se chtějí dozvědět nové poznatky z oboru pojednávajícím o pohybu člověka.
Stejně jako během předchozích ročníků bude program konference doplněn o přednášky předních českých odborníků a o pestrou nabídku tematických workshopů a vzdělávacích aktivit.

logo UP horizont bila cz logo FTK horizont cb inverze cz logo EPISCHOOL bila CZ logo Erasmus plus logo SZU pro EPISCHOOL logo KLIKO