Slide background
Slide background
Slide background

hacked by:

ID-AnonymouS'[K]

Možnost publikování v periodikách vydávaných FTK UP

Využijte jedinečné příležitosti prioritního publikování plného textu svého konferenčního příspěvku v jednom z periodik vydávaných na Fakultě tělesné kultury:

 

Acta Gymnica

http://gymnica.upol.cz

Časopis je orientován na publikování výzkumných a teoretických studií z oblasti kinantropologie. Zaměřuje se na témata související s biomechanikou, zátěžovou fyziologií, fyzioterapií, somatometrií, sportovní psychologií, sportovním tréninkem, tělesnou výchovou, veřejným zdravotnictvím a podobně. Vítány jsou rovněž příspěvky prezentující výsledky interdisciplinárního výzkumu výše zmíněných oblastí. Veškeré příspěvky jsou přijímány a publikovány v anglickém jazyce.

 

Tělesná kultura

http://telesnakultura.upol.cz/

Periodikum je zaměřeno na prezentování výsledků výzkumných a teoretických studií z oblasti kinantropologie. Jsou publikovány práce se společenskovědní tematikou týkající se antropologických, filozofických, sociokulturních, pedagogických, psychologických, sociologických, historických, ekonomických, právních a systémových problémů kinantropologie. Stejně tak jsou vítány příspěvky reprezentující přírodovědnou tematiku z oblasti biomechaniky, sportovní medicíny, veřejného zdravotnictví, sportovních věd nebo fyzioterapie.

 

Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi

https://apa.upol.cz/

Časopis je součástí projektu Speciálně poradenské centrum aplikovaných pohybových aktivit. Jedná se o výstup klíčové aktivity Monitoring současného stavu aplikovaných pohybových aktivit ve školách i mimoškolních organizacích, ve které se řešitelé zavázali, že vytvoří ucelenou informaci o stavu pohybových aktivit dětí, žáků a studentů se speciálními vzdělávacími potřebami.

 

Proč publikovat v našich časopisech?

  • Časopisy jsou indexovány ve významných světových databázích (Acta Gymnica - Scopus, EBSCO, Index Copernicus; Tělesná kultura - EBSCO, Directory of Open Access Journals, Google Scholar) a za publikované články je možné získat RIV body. Časopis Aplikované pohybové aktivity v teorii a praxi je indexován v databázi EBSCO.

  • Všechny články jsou vydávány v režimu „open access“ – plné texty v pdf jsou tedy bezprostředně po vydání volně přístupné čtenářům bez jakýchkoliv omezení a poplatků. Tato dostupnost zvyšuje šance na získání citací.

  • Autoři neplatí žádné poplatky za zaslání, zpracování, ani za vydání článků (tyto poplatky jsou u open access časopisů mnohdy velmi vysoké).

  • V redakcích časopisů je kladen důraz na rychlé recenzní řízení.

  • V případě časopisů Acta Gymnica a Tělesná kultura si autoři ponechávají copyright k článku a články jsou vydávány pod licencí Creative Commons (CC BY 4.0), díky čemuž mohou autoři články volně sdílet, rozmnožovat a distribuovat prostřednictvím jakéhokoli média v jakémkoli formátu. Články jsou co nejdříve po přijetí do tisku vydány v sekci „Ahead of print“ (Vydáno online před tiskem). Autoři tudíž nemusí čekat mnohdy řadu měsíců na vydání a jejich články již mohou sbírat citace.

 

Jak to funguje?

  • Dejte si záležet na abstraktu příspěvku, který vložíte do formuláře při své registraci na konferenci. Již podle těchto abstraktů se budou editoři časopisů rozhodovat, které příspěvky na konferenci osobně vyslechnou a které autory následně vyzvou k dodání plného textu. TIP: Prostudujte si pokyny pro přípravu rukopisů na webových stránkách našich časopisů.

  • Budete-li osloveni, zašlete plný text příspěvku do časopisu standardně prostřednictvím online redakčního systému. Text musí být připraven zcela ve shodě s pokyny pro autory uvedenými na webových stránkách daného časopisu.

  • Příspěvky dodané do stanoveného termínu projdou klasickým recenzním řízením se standardními nároky na kvalitu, které jsou v časopisu uplatňovány, avšak s maximální prioritou a v nejkratší možné lhůtě.

  • Rukopisy zaslané do časopisů Acta Gymnica a Tělesná kultura, které úspěšně projdou recenzním řízením, budou přednostně redakčně zpracovány a zveřejněny v sekci časopisu „Ahead of print“ ve formátu pdf. V této fázi jsou články kompletně typograficky zpracovány, mají přidělen DOI kód a je tedy možné je standardně citovat.

  • Následně budou vydané články ze sekce „Ahead of print“ průběžně zařazovány do regulérně vydávaných čísel časopisu (v ten moment bude do článků pouze doplněno finální stránkování a konkrétní ročník a číslo). Redakce si vyhrazují právo zařazovat jednotlivé články do regulérních čísel dle svého uvážení.
logo UP horizont bila cz logo FTK horizont cb inverze cz logo EPISCHOOL bila CZ logo Erasmus plus logo SZU pro EPISCHOOL logo KLIKO